Coñecéndonos mellorO broche perfecto para un gran proxectoAchegar a cooperación ao alumnado galegoToca darlle forma aos nosos proxectos para cambiar o mundo!Obradoiros de radio e fotografía para cambiar o noso mundo

O mundo que queremos

Cooperación Galega: O Mundo Que Queremos (OMQQ) é un proxecto de Educación para a Cidadanía Global que naceu no ano 2013, e ten por obxectivo promover que o alumnado de secundaria galego sexa consciente da interconexión que existe entre as realidades locais e as dinámicas globais, para fomentar a conciencia crítica e traballar a corresponsabilidade que todas e todos temos na construción da xustiza social.
Este ambicioso obxectivo abórdase ao longo de todo o curso académico a través de varias sesións na aula, nas que a través de xogos de rol, radio e vídeo, teatro da oprimida, un encontro con persoas de países onde traballa a cooperación galega, e un acto final de visibilización, sensibilización ou denuncia, o alumando reflexiona sobre a desigualdade social e constrúe os seus propios discursos, participando, deste xeito, na transformación da súa realidade.