Que facemos

Cooperación Galega: O Mundo que Queremos

O Mundo que Queremos é un proxecto financiado pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE, e que forma parte da plataforma educativa Plan Proxecta, promovida pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en colaboración con diferentes organismos. Esta plataforma está dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.

O noso proxecto enmárcase dentro do paradigma da educación para o desenvolvemento como unha poderosa ferramenta para promover valores e actitudes comprometidos coa loita contra a pobreza e a desigualdade social. Partindo da premisa ‘a comunicación e a capacidade de facer uso dela para sensibilizar e transformar’ queremos explorar o potencial educativo da comunicación promovendo a reflexión do alumnado sobre a conexión existente entre as realidades locais e as desigualdades globais, concienciando e implicando as novas xeracións na responsabilidade que todas e todos temos na construción dun mundo máis xusto e equitativo. O fío temático do proxecto son os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), así como experiencias de medios comunitarios vinculados a proxectos de cooperación internacional que serán presentados nas aulas a través de obradoiros de radio e fotografía e representacións de pezas do chamado ‘teatro da oprimida’.

Todo o proceso de intercambio entre as diferentes realidades culminará na visita aos institutos de persoas dos países do Sur vinculadas á proxectos de cooperación para o desenvolvemento, e un encontro final intercentros no que todo o alumnado participante goza dun concerto e amosará os traballos radiofónicos e fotográficos realizados durante estes meses de traballo.

As protagonistas

Cinco centros educativos participan na nova edición deste proxecto durante o curso 2015-2016. As súas voces e imaxes serán as encargadas de contarnos as historias que se agochan nas súas vilas e cidades.

Cal é o noso percorrido nesta terceira edición?

  • Cuntis: A través da visión do alumnado de primeiro, segundo, terceiro e carto da ESO do CPI Aurelio Marcelino Rey García.
  • Vilaboa: Coñeceremos Vilaboa coa axuda dos alumnos e alumnas de primeiro, segundo, terceiro e carto da ESO do CPI Toural.
  • Carballo: O alumnado de terceiro e carto da ESO do IES Isidro Parga Pondal será o encargado de guiarnos por este municipio galego.
  • A Coruña: O alumnado de terceiro da ESO do IES Fernando Wirtz e o alumnado de segundo e terceiro da ESO do IES Urbano Lugrís serán os nosos guías por la cidade herculina.

 

As organizacións

Se ben este proxecto tivo dende o principio o respaldo das entidades que conforman a Coordinadora Galega de ONGD son sete as organizacións que se atopan detrás de Cooperación galega: O mundo o que queremos: Solidariedade Internacional de Galicia, Educo, Mundo Cooperante, Agareso, ACPP, Tempo de Loaira e o Grupo de Teatro da Oprimida ‘100tolas’. O proxecto conta co financiamento da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE.